Όροι χρήσης ιστοτόπου και ηλεκτρονικού καταστήματος «zervosinhouse.gr»

Ημερομηνία Εφαρμογής 14/07/2022

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης του ιστοτόπου μας zervosinhouse.gr πριν τον χρησιμοποιήσετε. Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΙΡΗΝΗ ΖΕΡΒΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») που εδρεύει στη Ρόδο, δημιούργησε τον δικτυακό τόπο zervosinhouse.gr (εφεξής «Δικτυακός Τόπος»).

Η  Εταιρεία, ως ιδιοκτήτης του οικείου Δικτυακού Τόπου zervosinhouse.gr , προσφέρει το περιεχόμενο αυτού υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής Όροι Χρήσης), τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά. Οι όροι αυτοί διέπουν την πρόσβαση, την χρήση του Δικτυακού Τόπου μας καθώς και θέματα διακίνησης και εγγυήσεων των εμπορευμάτων μας, και εφόσον οι επισκέπτες/χρήστες τους αποδέχονται, μπορούν να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων. Ο Δικτυακός Τόπος μας είναι διαθέσιμος για πρόσβαση και χρήση μόνον εφ’ όσον συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.  Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους του παρόντος τότε δεν επιτρέπεται η χρήση του ιστότοπου μας όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικόνων, υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή του λογότυπου της εταιρείας «ΕΙΡΗΝΗ ΖΕΡΒΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε.», καταλόγων, φωτογραφικού υλικού και οποιουδήποτε υλικού περιλαμβάνεται στον ιστότοπο https://zervosinhouse.gr/, καθώς και η μετάδοση και αναπαραγωγή όλων των πληροφοριών για οποιαδήποτε χρήση χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Το λογότυπο της εταιρείας καθώς και όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα https://zervosinhouse.gr/ προστατεύονται από τους Ελληνικούς Κοινοτικούς και Διεθνείς Νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση και τροποποίηση κάθε μέρους του ιστοτόπου απαγορεύεται ρητά και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Τα εγγεγραμμένα σήματα και ονόματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν Δικτυακό Τόπο είναι σήματα κατατεθέντα και προστατεύονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κατ’εξαίρεση, επιμέρους τμήματα του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου μπορεί να αποθηκευτούν ή να αντιγραφούν σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αυστηρά για προσωπική χρήση χωρίς την πρόθεση για εμπορική εκμετάλλευση. Σε περίπτωση αποθήκευσης ή αντιγραφής περιεχομένου από τον Δικτυακό Τόπο  θα πρέπει να λαμβάνεται άδεια από την εταιρεία αλλά και να αναφέρεται ως πηγή προέλευσης, αν και αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την παραχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ορισμένα στοιχεία που περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο και προέρχονται από άλλους φορείς, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φορέων προέλευσης.

Η Εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι δε φέρει καμία ευθύνη για τα εξής:

Α) Η Εταιρεία μας έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών Δικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης).

Οι φωτογραφίες των προϊόντων που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενδέχεται να έχουν κάποιες αποκλίσεις στα χρώματα και στις διαστάσεις, φαινόμενο απόλυτα φυσικό, αφού σε κάθε παραλαβή προϊόντων ενδέχεται τα υφάσματα, τα χρώματα και οι διαστάσεις να έχουν μικρές αποκλίσεις. H Εταιρεία μας δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

Β) Η Εταιρεία μας εισάγει τα προϊόντα της από όλο τον κόσμο και προσπαθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της να έχει το απαραίτητο απόθεμα στην αποθήκη της. Παρ’ όλα αυτά και για λόγους που δεν εξαρτώνται από εμάς, όπως καθυστέρηση στην άφιξη των προϊόντων, φυσικά φαινόμενα, απεργίες, κακή λειτουργία ενημέρωσης της διαθεσιμότητας στον Δικτυακό Τόπο κ.α., ενδέχεται οι διαθεσιμότητες που αναγράφονται να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση.

Γ)Η Εταιρεία μας δεν παρέχει καμία εγγύηση ρητή η τεκμηριωμένη με οποιονδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα και επάρκεια των προϊόντων για συγκεκριμένο σκοπό.

Δ) Η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε είδους αποζημίωση, διαφυγόντα κέρδη η άλλες αξιώσεις συνέπεια ενεργειών και επιλογών επισκεπτών/χρηστών που προέρχονται από τις παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους χρήσης.

Ε)Η Εταιρεία φέρει την ευθύνη να σας αποζημιώσει και μόνο για το ποσό της παραγγελίας που έχετε κάνει, σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης το προϊόντος που επιλέξατε, σε περίπτωση που έχει επιβεβαιωθεί η παραγγελία σας.

 

Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται αυστηρά και μόνον στην αποζημίωση του χρήστη και μέχρι του ποσού της παραγγελίας που επέλεξε, σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της παραγγελίας. Δεν φέρουμε καμία άλλη ευθύνη για οποιαδήποτε αντιδικία δημιουργηθεί μεταξύ του χρήστη και του συνεργάτη που θα αναλάβει τη μεταφορά του προϊόντος στον τόπο αποστολής καθώς και για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας που θα σχετίζεται με κάθε είδους ισχυρισμούς, αξιώσεις κλπ. των ανωτέρω προσώπων.

Παραγγελία προϊόντων και προστασία καταναλωτή

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Δικτυακού Τόπου αποτελούν συμβάσεις πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει  σήμερα μετά την τροποποίησή του από το Ν. 4512/2018 και την κωδικοποίησή του με την με αρ. 5338/17-1-2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 40)).

Δεν απαιτείται εγγραφή χρήστη για να κάνετε την παραγγελία σας. Η εγγραφή χρήστη σας βοηθάει στην εύκολη και γρήγορη εκτέλεση παραγγελίας, την παρακολούθηση του ιστορικού παραγγελιών σας και την άμεση ενημέρωση για τα νέα και τις προσφορές μας.

Επισκέπτεστε την ιστοσελίδα https://zervosinhouse.gr/ και επιλέγετε τα επιθυμητά προϊόντα. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Αφού επιλέξετε τα προϊόντα σας και τοποθετηθούν στο καλάθι, μπορείτε να επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας. Μόλις ολοκληρώσετε την την παραγγελία σας θα λάβετε μήνυμα στο email σας ότι η παραγγελία σας έχει καταχωρηθεί στο σύστημα της εταιρείας μας. Το συντομότερο δυνατό, εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για την επιβεβαίωση παραγγελίας σας καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε για το προϊόν, όπως το χρονικό διάστημα μέχρι την αποστολή της παραγγελίας σας και τον τρόπο μεταφοράς της. Ο χρόνος και ο τρόπος μεταφοράς διαφέρει ανάλογα με τον τόπο αποστολής.

Θα πρέπει να επιλέξετε το είδος παραστατικού που επιθυμείτε, (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο) καθώς επίσης και τον τρόπο πληρωμής (μετρητά ή πιστωτική/χρεωστική κάρτα).

Η παραγγελία σας είναι μόνο μια προσφορά σας για αγορά από εμάς. Λάβετε υπόψη ότι το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως τελική αποδοχή της παραγγελίας σας από την εταιρεία.

Σε οποιοδήποτε σημείο μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, ενδέχεται να αρνηθούμε να σας παραδώσουμε ένα προϊόν. Εάν αρνηθούμε να σας παραδώσουμε ένα προϊόν ενώ έχετε ήδη πραγματοποιήσει πληρωμή για αυτό, θα σας επιστρέψουμε πλήρως το ποσό που έχετε ήδη καταβάλει για αυτό το προϊόν σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφών και Αλλαγών μας. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι πάντα διαθέτουμε απόθεμα για όλα τα προϊόντα μας και θα σας ενημερώσουμε αν κάποιο προϊόν είναι εκτός αποθέματος. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, πέρα από τον εύλογο έλεγχο μας, δεν είμαστε σε θέση να προμηθεύσουμε ένα συγκεκριμένο προϊόν, δεν θα έχουμε κάποια ευθύνη απέναντί σας, εκτός από την εξασφάλιση ότι δεν θα χρεωθείτε για αυτό το προϊόν.

Μόλις η παραγγελία σας επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία μας, θα ξεκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης της παραγγελίας από εμάς. Θα σας σταλεί email όταν η παραγγελία σας είναι έτοιμη προς αποστολή, με τα στοιχεία του συνεργάτη μεταφοράς .

Τίποτα δεν σημαίνει οποιαδήποτε αποδοχή της προσφοράς σας, μέχρι η εταιρεία μας να σας στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα σας ειδοποιεί ότι έχουμε αποστείλει το προϊόν ή τα προϊόντα σε εσάς. Σε αυτό το σημείο, πραγματοποιείται μια σύμβαση μεταξύ μας για να αγοράσετε εσείς και για εμάς να πουλήσουμε το προϊόν ή τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει από εμάς.

Όταν ο συνεργάτης μας για την μεταφορά έχει παραλάβει το προϊόν, είναι υποχρεωμένος να σας ενημερώσει για την παράδοση του στο χώρο σας, κατόπιν συνεννοήσεως και την καταβολή του αντίτιμου της συναρμολόγησης που συμφωνήθηκε μεταξύ σας.

Τρόποι πληρωμής

Η εξόφληση των παραγγελιών μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

Α)Κατάθεση σε τράπεζα

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Παρακαλούμε να αναγράφετε ως αιτιολογία τον αριθμό της παραγγελίας σας. Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση σας, ενημερώστε μας μέσω email στο [email protected] για την εξόφληση επισυνάπτοντας την απόδειξη κατάθεσης.
Σε περίπτωση που παρέλθουν 3 εργάσιμες ημέρες από την καταχώρηση της παραγγελίας και δεν έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή, η παραγγελία ακυρώνεται αυτόματα.
Οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους μπορείτε να καταθέσετε το αντίτιμο για την εξόφληση της παραγγελίας, είναι:

Alpha Bank
ΑΡ.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΖΕΡΒΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
IBAN: GR1001407990799002002005648

Β) Αντικαταβολή

Η μέθοδος της αντικαταβολής ισχύει μόνο για αποστολές με courier και για παραγγελίες αξίας μικρότερης των 500€. Πληρώνετε το αντίτιμο κατά την παραλαβή. Δεν υπάρχει επιπρόσθετο κόστος.

Γ) Πιστωτική/χρεωστική κάρτα

Με χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας.

Όταν πραγματοποιείτε τις αγορές σας στον Δικτυακό Τόπο μας, η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω ασφαλούς σύνδεσης, η οποία διασφαλίζει ότι κανένα ανεπιθύμητο τρίτο μέρος δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία πληρωμής σας.

Όταν πληρώνετε με Χρεωστική/Πιστωτική κάρτα, προστατεύεστε από απάτες/ελαττωματικά αγαθά, χωρίς προσωπικό ρίσκο. Η προστασία της Χρεωστικής/Πιστωτικής κάρτας σάς βοηθά να έχετε πλήρη επιστροφή χρημάτων από τον πάροχο της πίστωσης.

Η πληρωμή σας ολοκληρώνεται μέσω ασφαλούς και κρυπτογραφημένης σύνδεσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στα στοιχεία πληρωμής σας δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση τρίτα μη εξουσιοδοτημένα μέρη. Η πληρωμή σας είναι εγγυημένη μέσω του συνεργάτη πληρωμών μας. Εγγυόμαστε ότι δεν θα αποθηκεύσουμε πληροφορίες της Χρεωστικής/Πιστωτικής κάρτας σας στον δικό μας διακομιστή. Επιπλέον, η εταιρεία δεν έχει καμία πρόσβαση σε οποιαδήποτε από αυτές τις πληροφορίες της Χρεωστικής/Πιστωτικής κάρτας.

Θα σας ζητηθεί να δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Αριθμός κάρτας (16 ψηφία τυπωμένο στο μπροστινό μέρος της κάρτας σας)
  • Ημερομηνία λήξης (τυπωμένη στο μπροστινό μέρος της κάρτας σας)
  • Κωδικός ασφαλείας (τριψήφιος κωδικός ασφαλείας τυπωμένος στο πίσω μέρος της κάρτας σας, πάνω από τη μαγνητική ταινία και βρίσκεται τέρμα προς τα δεξιά)

Δ) Paypal

Ομοίως, με την καταχώρηση της παραγγελίας σας, εφόσον έχετε επιλέξει την πληρωμή με paypal, θα κατευθυνθείτε μέσω της ιστοσελίδας μας σε ασφαλές περιβάλλον για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

3.Τρόποι Αποστολής

Ο χρόνος παράδοσης ξεκινάει να μετράει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία πληρωμής της παραγγελίας. Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το βάρος των προϊόντων που είναι να παραδοθούν, τον τόπο αποστολής λόγω της παρουσίας της εταιρείας μας σε νησιωτική περιοχή και πιο συγκεκριμένα στο νησί της Ρόδου.

Α). Παραλαβή από το κατάστημα μας

Μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας, χωρίς επιπλέον κόστος, από το κατάστημα μας στη Ρόδο, με οδό: Λεωφόρο Ελευθερίας, αριθμός 32, Κρεμαστή Ρόδου, Νομός Δωδεκανήσου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Τ.Κ. 85104.

Β) Αποστολή με Courier

Η αποστολή της παραγγελίας γίνεται με την εκάστοτε συνεργαζόμενη courier και για δέματα βάρους (πραγματικού ή ογκομετρικού), μικρότερου των 20 κιλών. Συνιστούμε να εισάγετε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου όταν τοποθετείτε την παραγγελία σας έτσι ώστε η εταιρεία μας ή η συνεργαζόμενη με εμάς μεταφορική εταιρεία, να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με την παράδοση.
Μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος αποστολής αφού προσθέσετε τα προϊόντα που επιθυμείτε στο καλάθι αγορών.

Γ) Παράδοση στο χώρο σας

Η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται από συνεργάτη της εταιρείας μας στο χώρο του πελάτη, εφόσον υπάρχει δυνατότητα αποστολής με συνεργάτη της εταιρείας στο συγκεκριμένο τόπο, και κατόπιν επικοινωνίας με τον πελάτη μέσω mail ή τηλεφώνου από την εταιρεία μας. Το κόστος αποστολής προκύπτει βάσει απόστασης και βάρους. Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνεστε μέσω mail ή τηλεφώνου από την εταιρεία μας για ενδεχόμενο κόστος μεταφοράς, ανάλογα με το αίτημα παραγγελίας που έχετε υποβάλλει. Συνιστούμε να εισάγετε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου όταν τοποθετείτε την παραγγελία σας έτσι ώστε η εταιρεία μας ή η συνεργαζόμενη με εμάς μεταφορική εταιρεία, να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με την παράδοση.

Δ) Δυσπρόσιτες περιοχές

Λόγω της έδρας της εταιρείας μας, η οποία βρίσκεται στο νησί της Ρόδου, η παράδοση των παραγγελιών μπορεί να καθυστερήσει και για το λόγο αυτό, θα υπάρχει επικοινωνία της εταιρείας μας με τον πελάτη.

Αποστολή και Έξοδα μεταφοράς

Το κόστος και η ευθύνη μεταφοράς των προϊόντων επιβαρύνουν τον αγοραστή. Το ύψος των εξόδων μεταφοράς ορίζεται από την εταιρεία βάσει του τιμοκαταλόγου της και επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον αγοραστή. Η παράδοση των προϊόντων γίνεται σε 8 έως 10 εργάσιμες ημέρες για τα ετοιμοπαράδοτα  ή 30 έως 40 εργάσιμες ημέρες για ειδικές κατασκευές από τη στιγμή παραλαβής της παραγγελίας και αναλόγως με το φόρτο των παραδόσεων. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο νησί της Ρόδου και για λόγους που δεν οφείλονται σε αυτήν, μπορεί να καθυστερήσει να λάβει τα εμπορεύματα προς πώληση και κατά συνέπεια το χρονικό διάστημα για την παράδοση μπορεί να αυξηθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα έχει προηγηθεί ενημέρωση της εταιρείας προς τον πελάτη μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχει δηλώσει.
Σε περίπτωση ειδικών συνθηκών και ανωτέρας βίας (απεργίες, φυσικές καταστροφές, αργίες κλπ.) η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την
καθυστέρηση παράδοσης του προϊόντος.

Πολιτική Επιστορφών-Υπαναχώρηση

Ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αγαθού σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι των προδιαγραφών που παρήγγειλε (είδος, τύπος, μοντέλο, χρώμα), συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα αίτησης υπαναχώρησης ή οφείλετε να μας ενημερώσετε για τυχόν απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης που έχουμε συνάψει, με μια σαφή έγγραφη δήλωσή σας (π.χ. επιστολή) την οποία θα αποστείλετε με ταχυδρομείο, ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Εταιρεία, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας είναι «ΕΙΡΗΝΗ ΖΕΡΒΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε.», Λεωφόρος Ελευθερίας, αριθμός 32, Κρεμαστή Ρόδου, Τ.Κ. 85104.

Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης προϋποθέτει: Να μην έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν και να μην έχει αφαιρεθεί κανένα ταμπελάκι ή σημάνσεις, που έχουν επάνω τους τα προϊόντα. Επίσης, θα πρέπει όλα τα είδη να επιστραφούν στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκαν χωρίς φθορές, χωρίς κανένα ελάττωμα (με την επιφύλαξη της επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος), πλήρη και εντός της συσκευασίας τους, ενώ θα πρέπει ακόμη να συνοδεύονται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά.

Τότε ο πελάτης:

1.Επιστρέφει τα προϊόντα σε άριστη κατάσταση και συσκευασία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην εταιρεία την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και
2.Επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των αγαθών.

Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

Σε περίπτωση υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι τυχόν προϊόντα τα οποία έχετε αγοράσει με κάποια έκπτωση οφειλόμενη στην αγορά του προϊόντος από την οποία υπαναχωρείτε, οφείλετε να τα επιστρέψετε μαζί με το βασικό προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε, διαφορετικά η υπαναχώρηση θεωρείται ως μη ασκηθείσα από εσάς και άρα ουδεμία υποχρέωση γεννάται σ’ εμάς.

Δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται σε περίπτωση προϊόντων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις δικές σας προδιαγραφές ή είναι σαφώς εξατομικευμένα, καθώς και για σφραγισμένα προϊόντα, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

Σε περίπτωση που η συναρμολόγηση του προϊόντος γίνει από οποιονδήποτε άλλον εκτός τον συνεργάτη που ορίστηκε από την εταιρεία μας, ανάλογα με το εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στον συγκεκριμένο τόπο αποστολής, για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο προϊόν, δεν φέρουμε καμία ευθύνη και το οποιοδήποτε κόστος προκύψει επιβαρύνει εσάς.

6.Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Οι επιστροφές προϊόντων αφορούν προϊόντα τα οποία αποδεδειγμένα είναι ελαττωματικά η κακής ποιότητας και αυτά επιστρέφονται χωρίς καμία επιβάρυνση στον συνεργάτη που επιλέξατε. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, ισχύουν τα ακόλουθα:

Το προϊόν θα επιστρέφεται στην εταιρεία για έλεγχο και διαπίστωση του κατασκευαστικού ελαττώματος. Είναι πιθανό να ζητηθεί από τον αγοραστή, πριν την επιστροφή του προϊόντος να αποστέλλει στην εταιρεία φωτογραφία του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πράγματι εκ πρώτης όψεως πρόκειται για κατασκευαστικό ελάττωμα. Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και πλήρη τη συσκευασία του προϊόντος. Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται με έξοδα και επιμέλεια του πελάτη.

Προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του. Επίσης αν ο πελάτης επιστρέψει τα προϊόντα με μη συνεργαζόμενη μεταφορική/courier της εταιρείας τότε τα έξοδα τον επιβαρύνουν σε κάθε περίπτωση (ακόμα και αν είναι ελαττωματικό το προϊόν).

Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν επιστραφούν εντός 14 ημερών τότε η εταιρεία μας δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση. Προϊόν το οποίο έχει πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που η εταιρεία μας κατά την απόλυτη κρίση της, θεωρήσει ότι ο καταναλωτής καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα δικαιούται να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα και αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση που ο πελάτης αρνηθεί να παραλάβει το/τα δέμα/ματα, τότε η εταιρία εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να επιστρέψει μόνο την αξία του προϊόντος. Tα κόστη μεταφοράς σε κάθε περίπτωση τα επιβαρύνεται ο πελάτης. Προϋπόθεση, να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία την Εταιρεία μας στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2241095275 .

Στα προϊόντα προς επιστροφή των παραπάνω περιπτώσεων ,που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα του Δικτυακού Τόπου μας, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως εγγράφως με e-mail στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 2241095275 με θέμα «Αίτηση Επιστροφής Παραγγελίας» αναφέροντας ημερομηνία/αριθμό παραστατικού/όνομα/επίθετο αγοράς εντός της ως άνω προθεσμίας. Υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβετε έγγραφη έγκριση επιστροφής από την εταιρείας μας, η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή είναι η διεύθυνση του καταστήματος, που αναγράφεται στον ιστότοπο (Λεωφόρος Ελευθερίας, αριθμός 32, Κρεμαστή Ρόδου, Τ.Κ. 85104),  με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ»

Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του προϊόντος λόγω πιθανής ελλείψεως αποθέματος μέσα σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την εταιρεία άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την εταιρεία.

Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της εταιρείας πλέον. Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει τη συγκεκριμένη δυνατότητα, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει στην εταιρεία. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της εταιρείας προς τον πελάτη.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Επίσης, δεν δεχόμαστε επιστροφές σε προϊόντα που έχουν τροποποιηθεί/ πλυθεί/ χρησιμοποιηθεί και δεν επιστρέφονται στην πρότυπη συσκευασία τους μαζί με όλα τα έγγραφα αγοράς. Έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης και άλλων πρόσθετων υπηρεσιών δεν επιστρέφονται.

Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους από τη στιγμή που τα προϊόντα της παραγγελίας δόθηκαν στον μεταφορέα προς παράδοση στο χρήστη. Εάν υπάρξει τέτοιο θέμα επικοινωνήστε μαζί μας για σας υποδείξουμε τα στοιχειά επικοινωνίας της μεταφορικής. Κατά την παραλαβή των προϊόντων ο πελάτης έχει την υποχρέωση να κάνει έλεγχο του προϊόντος.

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, κλπ). Στην περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο ελάττωμα πρέπει να επικοινωνήσετε με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα με e-mail  στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 2241095275 .Η πολιτική επιστροφών της Εταιρείας μας δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους

Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί επικοινωνία μέσω e-mail στο [email protected].

7. Ακύρωση παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει μόνο πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας και μόνο σε χρονικό διάστημα 24 ωρών από την λήψη της του αιτήματος της παραγγελίας, με email στο [email protected] με την ένδειξη «ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ», και αναφέροντας όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την παραγγελία, όπως τον αριθμό του αιτήματος για παραγγελία.

8. Εγγύηση προϊόντων

Σε όλα τα εμπορεύματα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος προσφέρεται η εγγύηση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε κάποια αγορά και έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το προϊόν, τον κατασκευαστή ή την χρονική διάρκεια της προσφερόμενης εγγύησης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω στέλνοντας e­mail στο [email protected] ή καλώντας στο κατάστημα της εταιρείας μας στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2241095275 . Το τμήμα υποστήριξης λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή 09:00 – 17:00.

9. Πολιτική Τιμών

Οι τιμές των προϊόντων οι οποίες αναγράφονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνουν τον νόμιμο Φ.Π.Α.), καθορίζονται από την εταιρεία μας και είναι ανταγωνιστικές των τιμών της αγοράς. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχει το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς ειδοποίηση. Βεβαίως, ο πελάτης καταβάλλει το ποσό το οποίο αναγράφεται στην παραγγελία του και δεν παίζει ρόλο αν μέχρι την ημερομηνία παράδοσης η τιμή έχει μεταβληθεί.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία μας με την επωνυμία «ΕΙΡΗΝΗ ΖΕΡΒΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε.» δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου zervosinhouse.gr, που θα έρθουν σε γνώση της βάσει τυχόν αιτήσεων ή/και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη διαφημιστική προβολή προϊόντων ή/και υπηρεσιών της εταιρείας μας. Κάθε χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου zervosinhouse.gr διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει των όρων του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει.

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΙΡΗΝΗ ΖΕΡΒΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε.» δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου zervosinhouse.gr σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου αυτού προσώπου μέσω του δικτυακού τόπου [email protected] .

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας διέπει τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται ή παρέχονται από εσάς στον ιστότοπο. Για να λάβετε γνώση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR ή ΓΚΠΔ ή 4624/2019 ) και της Πολιτικής Απορρήτου της εταιρείας πατήστε τον σχετικό σύνδεσμο στον ιστότοπο https://www. zervosinhouse.gr  στη σχετική ενότητα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

11. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η Εταιρεία μας με την επωνυμία «ΕΙΡΗΝΗ ΖΕΡΒΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε.»  δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στον Δικτυακό της Τόπο. Προβλήματα ή/και ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι του παρόντος δικτυακού τόπου βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των πρώτων.

12. Λογαριασμός Χρηστών (WebAccount)

Μέσω του Δικτυακού Τόπου zervosinhouse.gr, παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν το δικό τους λογαριασμό ώστε να λαμβάνουν newsletters, αλλά και προσωποποιημένες πληροφορίες και να ενημερώνονται για όλα τα νέα προϊόντα και προσφορές που παρέχει η Εταιρεία μας. Για τη δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού είναι απαραίτητη η εγγραφή των χρηστών με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η Εταιρεία σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη και σε μεταγενέστερο χρόνο.

Μεταξύ των στοιχείων που κάθε χρήστης οφείλει να δηλώσει κατά τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και το τηλέφωνό του. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) θα πρέπει να είναι αληθής και πλήρης, προσωπική του κάθε χρήστη και υπό τον πλήρη έλεγχό του. Ενδέχεται επεξεργασία της διεύθυνσής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την εταιρεία για την ορθή αποτύπωσή της.

Προσωπικό λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Κατά τη δημιουργία του προσωπικού λογαριασμού κάθε χρήστης καταγράφει τον κωδικό πρόσβασης που επιθυμεί. Με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης είναι δυνατή η χρήση του προσωπικού λογαριασμού. Τα στοιχεία αυτά είναι προσωπικά για κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την εταιρεία για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη για οποιαδήποτε ζημία αυτού.

Η Εταιρεία δεσμεύεται για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων βάσει των παρόντων Όρων Χρήσης και της κείμενης νομοθεσίας.

Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του και την καταστροφή των προσωπικών του στοιχείων με αίτημα προς την εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση με την ένδειξη «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ».

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των Όρων Χρήσης του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία μας με την επωνυμία «ΕΙΡΗΝΗ ΖΕΡΒΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε.» των εκ των παρόντων Όρων Xρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του ιστότοπου μας διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την παρούσα είναι τα Δικαστήρια της Ρόδου.

14. Αλλαγές στους παρόντες όρους

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Παρακαλούμε να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής στην αρχή των όρων, για να δείτε πότε το παρόν αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε τους αναθεωρημένους όρους.

15. Τερματισμός – Αναστολή λειτουργίας του ιστότοπου

Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία, κατά την απόλυτη κρίση της, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση του ιστοτόπου, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών της από εσάς, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους. Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, υποχρεούστε (α) να διακόψετε αμέσως τη χρήση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών, και (β) να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχετε δημιουργήσει. Η πρόσβαση σας στον ιστότοπο, στις Πληροφορίες ή στις Υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι υμών ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής σας στην ιστοτόπου, τις Πληροφορίες ή/και τις Υπηρεσίες.

Συχνές ερωτήσεις

Είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα που βλέπω στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα;

Υπάρχει η μικρή πιθανότητα κάποιο προϊόν να έχει εξαντληθεί ή έχει καταργηθεί. Για οποιοδήποτε πρόβλημα διαθεσιμότητας προϊόντων, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, σε 4-5 εργάσιμες ημέρες από την στιγμή που λάβουμε την παραγγελία σας.

Είναι υποχρεωτικό να κάνω εγγραφή για να κάνω την παραγγελία μου από το ηλεκτρονικό σας κατάστημα;

Όχι, δεν απαιτείται εγγραφή χρήστη για να κάνετε την παραγγελία σας. Η εγγραφή χρήστη σας βοηθάει στην εύκολη και γρήγορη εκτέλεση παραγγελίας και την άμεση ενημέρωση για τα νέα και τις προσφορές μας.

Πως μπορώ να μάθω σε ποιο στάδιο παράδοσης βρίσκεται η παραγγελία μου;

Μπορείτε να στείλετε e­mail στο [email protected] ή να καλέσετε στο κατάστημα της Εταιρείας μας στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2241095275 . Το τμήμα υποστήριξης λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή 10:00 – 14:00.

Θα λάβω επιβεβαίωση παραγγελίας μέσω e­mail;

Ναι, μέσα σε διάστημα 4-5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραγγελίας σας, θα λάβετε από εμάς ένα μήνυμα, στη διεύθυνση email που καταχωρήσατε στην παραγγελία σας.

Πως μπορώ να κάνω αλλαγές στην παραγγελία μου;

Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η αποστολή της παραγγελίας σας από την Εταιρεία μάς, μπορείτε να κάνετε ότι αλλαγή θέλετε, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση όπου έχει ολοκληρωθεί η αποστολή, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας με e­mail στο [email protected] .

Μπορώ να κάνω την παραγγελία μου και να μου την στείλετε κάποια στιγμή αργότερα;

Μπορούμε να κρατήσουμε την παραγγελία σας, μόνον κατόπιν συνεννόησης με e­mail στο ze[email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2241095275 . Το τμήμα υποστήριξης λειτουργεί Δευτέρα με Παρασκευή 10:00 – 14:00.

Τι θα γίνει, αν κάποιο από τα προϊόντα που έχω επιλέξει έχει εξαντληθεί ή καθυστερεί πολύ να γίνει η παράδοση;

Για οποιοδήποτε πρόβλημα διαθεσιμότητας προϊόντων, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, σε 4-5 εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία σας.

Κατά την παράδοση, γίνεται να μου ανεβάσουν τα πράγματα μέσα στο σπίτι;

Αν υπάρχει δυνατότητα αποστολής στο χώρο σας από αρμόδιο συνεργάτη, μόνο κατόπιν συνεννόησης με e­mail στο [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2241095275, τότε θα σας παραδοθούν τα πράγματα σας μέσα στο σπίτι σας.

Όλα τα προϊόντα που έχω παραγγείλει, θα παραδοθούν σε μία αποστολή;

Ναι, η παραγγελία σας θα ολοκληρωθεί σε μία αποστολή, εκτός αν συμφωνηθεί κάτι άλλο, μόνο κατόπιν συνεννόησης με e­mail στο [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2241095275 .

Ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας μου;

Λόγω της έδρας της εταιρίας στο νησί της Ρόδου, ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης διαφέρει ανάλογα με τον τόπο παράδοσης, το βάρος των προϊόντων και τις καιρικές συνθήκες, που μπορεί να καταστήσουν δυσπρόσιτη την γρήγορη παράδοση.

Μπορώ να κλείσω ραντεβού για συγκεκριμένη ώρα παράδοσης;

Αν έχετε επιλέξει την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, μπορείτε να συμφωνήσετε με το συνεργάτη μας για την εκτιμώμενη ώρα της παράδοσης.

Ποιο είναι το κόστος των μεταφορικών;

Το κόστος μεταφορικών προκύπτει βάσει απόστασης και βάρους. Οποιεσδήποτε έξτρα χρεώσεις για ειδικές παραδόσεις σε όροφο, συμφωνούνται με μόνο κατόπιν συνεννόησης με e­mail στο [email protected] ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2241095275 .

Τι θα πρέπει να γνωρίζω κατά την παραλαβή της παραγγελίας μου;

Θα πρέπει να ελέγξετε την συσκευασία όλων των προϊόντων. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε φθαρμένη συσκευασία και εμφανή φθορά του προϊόντος, δεν πρέπει να υπογράψετε την παραλαβή πριν μας ενημερώσετε. Θα πρέπει να μετρήσετε τα πακέτα που παραλαμβάνετε να είναι ίδια με αυτά που αναγράφονται στο δελτίο αποστολής.

Υπάρχει η δυνατότητα συναρμολόγησης της παραγγελίας μου;

Ναι, αν έχετε επιλέξει την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα ανάλογα με τον τόπο αποστολής και μόνο κατόπιν συνεννόησης με e­mail στο [email protected]. ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2241095275 ώστε να ειδοποιηθεί άμεσα ο αρμόδιος συνεργάτης για την συναρμολόγηση των προϊόντων με έξτρα χρέωση.

Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του ιστοτόπου ή θέλετε ν’ ασκήσετε τα δικαιώματά σας κατά ΓΚΠΔ, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την εταιρεία:

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση   (μέιλ)
ή γράψτε μας στην διεύθυνση: [email protected]

«ΕΙΡΗΝΗ ΖΕΡΒΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε.», Λεωφόρος Ελευθερίας, αριθμός …, Κρεμαστή Ρόδου, Τ.Κ. 85104,
ή καλέσετε μας στο τηλέφωνο 22410 …… .